Πως λειτουργεί η καμινάδα;

 

Η λειτουργία μίας καμινάδας οφείλεται σε δύο φυσικές αρχές: α) Διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης και β) Διαφορά θερμοκρασίας

 

Διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης

Είναι γενικά γνωστό οτι η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται όσο ψηλότερα βρισκόμαστε από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η μείωση συμβαίνει επειδή όσο ψηλότερα

βρισκόμαστε τόσο λιγότερο αέρα έχουμε απο πάνω μας, άρα και λιγότερο βάρος. Συνεπώς πρέπει να γνωρίζουμε οτι ο αέρας έχει βάρος!

 

Η υψομετρική διαφορά αυτή μεταξύ της εστίας του τζακιού και του ψηλότερου σημείου της καμινάδας δημιουργεί μια διαφορά πίεσης επειδή πολύ απλά στο υψηλότερο

σημείο της καμινάδας υπάρχει λιγότερος αέρας από πάνω μας σε σχέση με τον αέρα στο χαμηλότερο σημείο - στην εστία.

Όταν δυο περιοχές χαμηλής και υψηλής πίεσης συνδέονται άμεσα, ο αέρας μεταξύ αυτών μεταφέρεται απο την περιοχή υψηλότερης πίεσης (εστία φωτιάς) στην περιοχή

χαμηλότερης πίεσης (υψηλότερο σημείο καμινάδας). Αυτό συμβαίνει λόγω της τάσεως εξισσορόπησης της διαφοράς πιέσεως.

 

Διαφορά θερμοκρασίας (Υπο συμπλήρωση...)

Ο θερμός αέρας έχει λιγότερη πυκνότητα σε σχέση με τον κρύο αέρα

Ακολουθήστε μας!

facebook googleplus twitter linkedin

Premium Joomla Support
Onscreen Web Services